COTTC Sermons
Sep 15, 2019 11:39

Sep 15, 2019 11:39

September 16, 2019

This is US: Run with It

Sep 8, 2019 11:38

Sep 8, 2019 11:38

September 16, 2019

This is a Test Genesis 22:1-14;19

Jul 21, 2019 11:39

Jul 21, 2019 11:39

August 28, 2019
Jul 28, 2019 11:38

Jul 28, 2019 11:38

July 29, 2019

Gospel of Food: God said, “It is Good.”

Jul 14, 2019 11:59

Jul 14, 2019 11:59

July 15, 2019

Matthew 18:21-35

Jul 7, 2019 11:33

Jul 7, 2019 11:33

July 8, 2019

The F Word: God’s Forgiveness

Jun 23, 2019 11:56

Jun 23, 2019 11:56

July 5, 2019

Acts 16:9-15

June 16, 2019

June 16, 2019

June 16, 2019

Acts 19:1-7

Jun 2, 2019 12:26

Jun 2, 2019 12:26

June 3, 2019

Happy Early Pentecost! Acts 2:1-21

May 26, 2019 11:42

May 26, 2019 11:42

May 26, 2019

Acts 11:1-12